Rapoo- It solutions & Corporate template

08-6804111

צור קשר

kehila@mefalsim.co.il

שלח דוא"ל

מערכת החינוך במפלסים הינה מערכת איכותית הנותנת מענה לילדים מגיל שלושה חודשים ועד סיום התיכון

מערכת החינוך מחולקת לשלושה מגזרים עיקריים:

  • מערכת הגיל הרך– מגיל שלושה חודשים ועד העלייה לכיתה א'.
  • מערכת גיל בי"ס– החינוך החברתי, הנותנת מענה לילדים בגיל בית ספר יסודי, עם חזרתם מבית הספר ועד שעות אחר הצהריים ובימי חופשה.
  • מערכת גיל הנעורים– חינוך חברתי לנערים מכיתה ז' ועד סיום התיכון הפועלת בעיקר בשעות אחה"צ והערב.

במערכת הגיל הרך יש חמישה יחידות גיל, המחולקים לפי קבוצות גיל ובכל בית יש צוות המונה מטפלת או גננת מובילה ומקצועית ולצידה צוות מטפלות.
הצוותים, ברובם עובדים במהלך כל ימות השנה להוציא את הגננות היוצאות לחופשה ובימים אלו המטפלות מנהלות את הבית, ביד רמה ומקצועית.


יחידות הגיל הרך:

  • בית תינוקות "דובדבן"- לתינוקות מגיל שלושה חודשים ועד גיל שנה. לכל אם החוזרת לעבודה מיד עם תום חופשת הלידה יש מענה.
  • פעוטון "פרפר"– לפעוטים מגיל שנה ועד שנתיים. בפעוטון מטפלת מובילה שבהכשרתה למדה קורס מטפלות לגיל הרך.
  • גנון "פטל"– לילדים מגיל שנתיים ועד שלוש. את הגנון מובילה גננת מוסמכת ומקצועית.
  • גן "נורית"–לילדים מגיל שלוש עד ארבע,הוא הגן הצעירובפיקוח משרד החינוך. את הגן מובילה גננת של משרד החינוך, לצידה סייעת ומטפלת נוספת.
    הגננת יוצאת לחופשות לפי משרד החינוך, אך בימים אלו הסייעת ו2 מטפלות נוספות מפעילות את הגן במתכונת רגילה, לפי הנחיות הגננת.
  • גן "חצב"- לילדים מגיל ארבע עד שש,הוא הגן הבוגר בפיקוח משרד החינוך. את הגן מובילה גננת מקצועית של משרד החינוך, סייעת המאושרת ע"י משרד החינוך ומטפלות. הגננת יוצאת לחופשות לפי משרד החינוך, אך בימים אלו הסייעת ו2 מטפלות נוספות מפעילות את הגן במתכונת רגילה, לפי הנחיות הגננת.

בית התינוקות, הפעוטון והגנון פועלים בפיקוח משרד העבודה והרווחה.

גן צעיר וגן בוגר פועלים בפיקוח משרד החינוך.

כל יחידות הגיל הרך מנוהלים לפי סדר יום קבוע ופעילות המותאמים לגיל וצרכי הילדים.

כל הבתים בגיל הרך פתוחים ופועלים ביןהשעות 07:00-16:00, בכל ימות השנה, להוציא שבתות ושבתונים, חופשת קיץ בת 5 ימים בסוף אוגוסט ו-3 ימי גשר בין החגים.

מהפעוטון ועד הגן הבוגרכל ילד מקבלשתי ארוחות עיקריות ביום: ארוחת בוקר וארוחת צהריים, אחר הצהריים יש ארוחת ביניים קלה ושתייה.

בגיל בי"ס יסודי ותיכוןהמדריכים משתתפים במפגשי למידה והכנה בשיתוף עם מחלקת החינוך של המועצה ובמפגשים אלו אף נפגשים עם מדריכים נוספים המהווים קבוצת
תמיכה והחלפת ידע, מידע וחוות דעת. כמו כן אנו משתתפים בפעילויות אזוריות המיועדות לכלל ילדי שער הנגב. (נסיעות לטיולים, ימי ספורט, סרטיםועוד).


לפרטים נוספים: אורנה בראואר, מנהלת מערכת החינוך. 6804495 - 08

mefalsim abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות