Rapoo- It solutions & Corporate template

08-6804111

צור קשר

kehila@mefalsim.co.il

שלח דוא"ל

                                   פינוי מיידי

 עקב הערכה שאנו עלולים להימצא בתוך סיטואציה, שאינה מתאימה לאוכלוסייה אזרחית ומתוך כוונה לאפשר לצה"ל לפתח את מערך ההגנה שלו. כל זאת, על מנת למזער את הפגיעה בגוף ובנפש ולאפשר את המאמץ המבצעי בגזרה. מצורף בזאת, מידע והנחיות מדויקות ובהירות לגבי הפינוי. מדובר בהליך זמני בלבד שנועד לצורכי הגנה וצרכי הצבא לצורך המשך הלחימה. 


הערכות מקדימה לפינוי מידי:

 • להיחשף לתוכנית.

 • לדבר על זה במשפחה.

 • להכין תיק / מזוודה כמו לטיול לחו"ל, בגדים להחלפה, מגבות, כלי רחצה וכד'. להכין רשימה בתוך התיק להשלמה מהשוטף.

 • להכיר את אופן השימוש בכל אמצעי קבלת המידע- קהילנט, וואטס אפ, SMS

 • הימצאות מים ואוכל בממ"ד.

 • הכרת צירי נסיעה ותחנות איסוף.

מה נדרש ברמת המשפחה בפינוי מיידי?

 • לשדר רגיעה מאולצת!!

 • לצפות לשינויים בקצב מהיר ולהיות סובלניים וסבלנים אליהם.

 • שיתוף פעולה מלא. להישמע לבעלי התפקידים. ולהיות קשובים להנחיות בכל האמצעים. SMS, וואטסאפ, כריזה, קהילנט.

 • הבנת העומס על בעלי התפקידים. קושי במענה טלפוני, ריבוי משימות חריגות.

 •  להגיב ב- SMS. העדכונים חשובים להתמודדות עם האתגרים.

 • סיוע הורים בחינוך (במסגרות ללא ילדיהם)

 •  סיוע של בנים/בנות לקשישים בעזרה להכנת ההתארגנות של הוריהם.

 • נסיעה אחראית ובטוחה. למרות מגבלות הזמן.

 •  מומלץ להתפנות במידת האפשר לחברים , משפחה וכו'. העומס במרכז חינוך יהיה גבוה.

 • להישאר בתוך הבתים עד קבלת הנחיות אם לא תתקבל הנחייה אחרת יציאת תושבים לתחנת האיסוף תהיה מדורגת.

 •  להשאיר אורות דולקים מחוץ לבית וכיבוי אורות בתוך הבית.

 •  הפינוי למרכז החינוך ללא בע"ח- יש לנעול אותם בתוך הבית עם מים ואוכל.

 •  נסיעה מזרחה ולא על ציר יד מרדכי- באר שבע או ע"פ המחסומים והפרסומים.

 • דיווח בשער: משפחה, בית, שמות התפנות?

 •  מתן סיוע ע"פ צרכי צח"י ובמכללה ע"פ צרכי המועצה.

 •  לעדכן את החמ"ל על חריגים (מצוקות, חשודים, וכו'..)

 •  להשאיר מדבקה על הדלת בה יצוין שמות הדיירים שעזבו ודרכי התקשורת אליהם .קפלן משה

מנהל קהילה

 

 

mefalsim abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות