Rapoo- It solutions & Corporate template

08-6804111

צור קשר

kehila@mefalsim.co.il

שלח דוא"ל

לציבור שלום רב!


כללי- הדיווחיות הנן האמצעי היעיל והחשוב ביותר לקבלת התראות על נפילות טילים והעברת מסרים לכלל האוכלוסייה, בבתי התושבים הן ברגיעה והן בחירום.

יתרונות: קבלת התראה בו זמנית לבתים המרוחקים מהצופרים, קבלת התראות גם ללא מערכת טלפונים, ניידים וחשמל. שליחת מסרים ללא עלות. מע' יעילה מאוד בכשל מערכתי כולל. במידה וזה תקין ומחובר לחשמל.

חשוב לדעת!

1.  חלק מההודעות נשלחות רק לדיווחיות. ע"מ לצמצם עלויות SMS, בחינה מתמדת של האמצעי וגם  בכדי לעודד את הציבור לגלות את האחריות הנדרשת בקיום דיווחית תקינה ומחוברת בכל בית.

2.  קיים הבדל משמעותי בקצב הצפצופים (לצורך אבחנה), בין התראת "צבע אדום" / חרום למסר שאינו חרום. הכרה בהבדלים, תמנע בהלה מיותרת בבית. וכתוצאה מכך, תגביר את אופן השימוש במכשיר.

3.  במידה והסוללה הפנימית לקויה/ אינה טעונה, הדיווחית לא תעבוד, גם אם היא מחוברת לחשמל.

4.  אין לנתק את הדיווחית מרשת החשמל. ניתוק הדיווחית מהחשמל, מרוקן את הסוללה וגורם למצב של פריקה והשבתתה. שימו לב! ניתוק בשגרה = דיווחית לא תקינה בימי מתיחות.

5.  הדיווחיות צרובות למפלסים, אין בהן שימוש לישובים אחרים. דיווחיות שלא שייכות לישוב אינן מקבלות התראות על "צבע אדום" ומסרים כתובים.

6.  ע"פ החלטת הצבא- הסתיים חוזה האחזקה לדיווחיות מול חברת ביפר. עלות התיקון תחול על התושב או הענף ובאחריותו להגיע למרכזי השירות ע"מ לתקן את המכשיר.

7.  משרד או בית, אשר רשום, שקיבל דיווחית בעבר, לא יקבל דיווחית נוספת. עד להסדרת העניין.

8.  הקפידו לבדוק קיום דיווחית בזמן ה- check in / out לבית.

9.  כל תושב חדש (בשכירות) יצטרך להפקיד עירבון ע"מ לקבל דיווחית. העירבון יוחזר לו עם עזיבתו.

10.                פרטים נוספים: אתר אינטרנט של הקיבוץ> תפריט עליון> עמוד ביטחון> דיווחיות.

רבש"ץmefalsim abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות